Euroopa Regionaalarengu Fond toetus

Projekti lühikirjeldus: Projekti abil soovime luua Käbliku Turismitallu Põlvamaal, Kõlleste vallas, Palutaja külas Käbliku Pruulikoja, kus saaks tootma hakata head käsitööõlut. Kuna tegu on väga looduskauni kohaga, suurendaks see piirkonna turismi ning majandust. Loodakse vähemalt kaks töökohta ning arendatakse koostööd teiste piirkonna väiketootjatega. Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Käbliku Pruulikojale varustuse ostmine, mis võimaldaks alustada käsitööõlle tootmisega. Samuti soovitakse saada toetust alustamiseks palgafondi näol. Tulemus: Toetuse tulemusel on võimalik osta õlle tootmisega alustamiseks vajalikke seadmeid ning alustada tööd. Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond Toetuse summa:14 665,86

 

Euroopa Liit maaelu arenguks

 

Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on käsitööõllede tootmise alustamiseks vajalike pruulimisseadmete ost.

Eesmärgid: Tahame luua Lõuna-Eesti suurima pruulikoja, sinna töökohad ning alustada omapärast käsitööõllede tootmisega selles piirkonnas. Läbi oma tegevuse soovime kaasata ka teisi ümbruskonna ettevõtjaid edendamaks sealset majandust. Lisaks õllepruulimisele tahame ka hakata pakkuma ekskursioone ning degusteerimisi ja koolitusi.

Tulemused: Oodatavalt loome alguses vähemalt kaks töökohta, suurendame piirkonna tuntust esmalt käsitööõlle tarbijate seas ning edasi ka meid külastavate turistide ja muude huviliste seas. Koostöös Käbliku Turismitaluga pakume omapäraseid elamusi ka nende klientidele. Kasutades teiste ümbruskonna väikeettevõtjate teenuseid ja toodangut tahame luua unikaalseid tooteid ja omapärase kuvandi Lõuna-Eesti käsitööõllest.

 

Euroopa Liit maaelu arenguks

 

 

Käbliku Pruulikoja tootmisseadmete hankeks läbiviidavat projekti kaasrahastatakse MAK meetmest 4.2.1

Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on purgivillimisliini ja lisakääritusnõude ost. Tänu uutele kääritusnõudele saame pruulida topelt koguse õlut ning purgivillimisliini tõttu saame seda palju kiiremini purki panna. Need muudatused kombinatsioonina suurendavad tootlikust vähemalt kaks korda ning parandavad pakutava õlle kvaliteeti. Samuti võimaldab purgi kasutusele võtt säästa taara transpordikulude pealt ning laoruumis.